Hem

Naturen manipuleras av den teknologiska utvecklingen i olika gestaltningar för att uppfylla människans krav på hälsa och välfärd med en påfrestning av miljön som en konsekvens utav detta. Måltiden är den levnadsvana som närmast förknippas med både hälsa och välfärd där olika perspektiv kan utkristalliseras. Bland alla matvaror som finns till förfogande finns det många som har ekologiskt producerade alternativ. Vad är det då som gör ekologisk odling till substantiell? Det som är karaktäristiskt och en förutsättning för ekologisk produktion är att utnyttja naturresurserna på ett långsiktigt och hållbart sätt, en strävan efter ett bevarande av den biologiska mångfalden samt ett djurvänligt förhållningssätt och ett socialt ansvar i samband med produktionen av livsmedel.

Annonser